9 mei vrouwenavond Bilgaard

May 7th, 2014

9 mei vrouwenavond Bilgaard

9 mei vrouwenavond Bilgaard

Mevez op bezoek bij optreden Gospelkoor All for one

April 29th, 2013

Zondag 21 april 2013 gaf de gospelkoor All for one een spetterend optreden in de Stadsschouwburg de Harmonie. Mevez ging met zes leden op bezoek. Swingend gingen wij naar huis. Helaas was het optreden uitverkocht. Gelukkig hebben wij enkele video opnames gemaakt. Graag delen wij deze met u.

multicultureel gospelkoor All for One geeft een groots concert

April 8th, 2013

Mevez heeft een e-mail gekregen van de Leeuwarder gospelkoor All for one. Wij zijn enthousiast. Mevez gaat erheen. Komen jullie ook?

Wij zijn multicultureel gospelkoor All for One. We bestaan nu 2 jaar en repeteren in het MFC in de Vrijheidswijk. Ons koor bestaat uit meer dan 50 leden. Afkomstig uit Friesland, de Antillen, Suriname en verschillende Afrikaanse landen. Het koor heeft namelijk als doel verschillende culturen met elkaar in aanraking te brengen en daar mogelijk met elkaar te verbinden.

Op zondag 21 april 16.00 uur geven we een groots concert in de Harmonie. Hier laten we vooral het plezier zien van het samen muziek maken. Via deze manier wil ik dit concert bij u onder de aandacht brengen. Kaarten zijn slechts 6 euro per stuk (voorverkoop en ex verzendkosten) en zijn te reserveren via reserverenallforone@hotmail.nl

poster harmonie

Howard Komproe over negen maart

March 9th, 2013

Komiek Howard Komproe over commotie ‘Negerdag’.

Cabaretier Howard Komproe zoekt in zijn theatervoorstellingen altijd de grens op. Als reactie op Moederdag, Vaderdag en Internationale Vrouwendag bedacht hij de term ‘Negerdag’. Op zijn Twitteraccount maakte hij via ‘#Negerdag’ zijn idee openbaar, maar zijn grap viel niet bij iedereen in goede aarde. Deze ervaringen inspireerde hem tot het schrijven van het boek De grens van de grap.

Heisa
In De grens van de grap reconstrueert Komproe de hele heisa die ontstond na het uitroepen van 12 maart als internationale ‘Negerdag’. Hij gebruikt hiervoor voorbeelden van de boze reacties en doodsbedreigingen die hij ontving op Twitter.
In zijn zoektocht naar de vraag hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen, voorziet hij de gebeurtenissen van commentaar en geeft hij zelfhulpopdrachten voor ‘negers’ en ‘niet-negers’.

Ook anderen laten in het boek als ‘grensbewakers’ verschillende voorbeelden zien van grenzen stellen. Zo vertelt journalist Robert Vuijsje over het ‘Joden’-geschreeuw bij voetbalwedstrijden, schrijft advocaat Gerard Spong dat ‘het aanzetten tot belediging niet strafbaar is’ en rept filosofe Stine Jensen over ‘negeremancipatie’.

Waarom kan ‘Negerdag’ niet als grap worden gezien? Bestaat zoiets als de grens van de grap? Wat is de conclusie van het boek? Hierover en meer vertelt Howard Komproe vanavond bij Pauw & Witteman.

Volg Howard Komproe ook op Twitter.

Advies Mevez in de Leeuwarder Courant

March 8th, 2013

Persbericht MEDEV

GPTV televisie interview met Mevez

March 6th, 2013

Adviesraad MEVEZ vraagt de Gemeente Leeuwarden, in navolging van Amsterdam, om de begrippen allochtoon en autochtoon niet langer te gebruiken. Het woord allochtoon heeft in de ogen van MEVEZ een dermate negatieve lading gekregen, dat het uitsluiting en discriminatie in de hand kan werken. MEVEZ vindt dat de Gemeente Leeuwarden niet moet meewerken aan deze vorm van uitsluiting van groepen burgers.

Amerikaans CBS doet ‘neger’ in de ban

March 5th, 2013

Het U.S. Census Bureau, de Ame­rikaanse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS), doet het woord ‘negro’ (neger) in de ban. De statistici willen overstappen op ‘moder­nere’ termen zoals ‘black'(zwarte) en ‘African-­American’. Het Census Bureau gebruikte de term ‘negro’ meer dan honderd jaar. De instel­ling vindt het woord neger uit de tijd. Veel mensen uit de zwarte gemeenschap in de VS ervaren de term bovendien als beledigend. In 2010 werd aleens overwogen om ervan afte stappen. Amster­dam besloot onlangs de woorden ‘allochtoon, of’autochtoon, niet langer te gebruiken in gemeente­lijke documenten en stukken. Het Belgische Gent gaat dit ook doen, omdat veel minderheden zich ergeren aan de term.

Amerikaans CBS doet 'neger' in de ban

Persbericht – Advies Mevez aan gemeente Leeuwarden – Onderscheid allochtoon autochtoon moet verdwijnen

March 4th, 2013

Adviesraad MEVEZ adviseert de Gemeente Leeuwarden, in navolging van Amsterdam, om de begrippen allochtoon en autochtoon niet langer te gebruiken. Het woord allochtoon heeft in de ogen van MEVEZ een dermate negatieve lading gekregen, dat het uitsluiting en discriminatie in de hand kan werken. MEVEZ vindt dat de Gemeente Leeuwarden niet moet meewerken aan elke vorm van uitsluiting van groepen burgers.

MEVEZ, de adviesraad voor multicultureel Leeuwarden, geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over allerlei onderwerpen die een bijdrage leveren aan een beter samenlevingsklimaat door en voor iedereen.  De adviesraad Mevez heeft dit jaar een verfrissende herstart gemaakt. Met leden uit alle geledingen van de samenleving wil Mevez met nieuwe energie een ideeen graag de ontbrekende schakel zijn tussen alle Leeuwarders en de gemeente Leeuwarden. Woensdag 26 februari jongstleden heeft MEVEZ in het Wijkcentrum Schieringen de aandachtgebieden voor 2013 gepresenteerd. Dit jaar wil de adviesraad MEVEZ speciale aandacht geven aan Werk en Inkomen, Cultuur en het gemeentelijk minderhedenbeleid.

Tijdens de presentatie was ook Klaas Dijkstra, bestuurslid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, aanwezig. Met hem is van gedachten gewisseld over hoe je iedereen kunt betrekken bij deze culturele impuls, zodat er gesproken kan worden van een Multiculturele Hoofdstad 2018. Er werd vanuit de organisatie van Culturele Hoofdstad 2018 enthousiast gereageerd om hierin de samenwerking te zoeken. MEVEZ is ervan overtuigd dat een actieve bijdrage van verscheidenheid aan culturele uitingen een wezenlijke bijdrage levert aan een samenleving door en voor iedereen.

Mevez Presentatie aan de Leeuwarders

February 28th, 2013

Dinsdagavond 26 februari heeft Mevez zich gepresenteerd aan de inwoners van Leeuwarden.  Door de aanwezigheid van een gemengd gezelschap hebben wij veel nieuwe inzichten verkregen over de stand van zaken over Multicultureel bij de Culturele Hoofdstad 2018 en over werk en inkomen.

Als presentator heeft Mirka Antolovic de avond aanelkaar gesproken.

Hartelijk dank aan de aanwezigen.

Foto’s

Mevez presentatie aan de leeuwarders 2

Mevez presentatie aan de leeuwarders 1

Doodles

Om een nieuwe vorm van verslaggeving te gebruiken, hebben wij Dani’el van den Berg van @dmvdberg (Facebook pagina) gevraagd voor een visuele verslaggeving.

Mevez presentatie aan de Leeuwarders - Doodles door DMVDBERG 01 - Welkom

Welkom bij de presentatie

Mevez presentatie aan de Leeuwarders - Doodles door DMVDBERG 02 - Subsidies

De subsidies staan op omvallen

Mevez presentatie aan de Leeuwarders - Doodles door DMVDBERG 03 - Culturele hoofdstad 2018 Leeuwarden

De culturele hoofdstad heeft meer Multi nodig

Mevez presentatie aan de Leeuwarders - Doodles door DMVDBERG 04 - Pauze

Pauze. Tijd voor koffie en cake

Mevez presentatie aan de Leeuwarders - Doodles door DMVDBERG 05 - Werk en inkomen

Raak je door armoede in een isolement?


Mevez presentatie aan de Leeuwarders - Doodles door DMVDBERG 06 - Hulp vs oplossing

Hoe komen we tot een oplossing?

Mindmap

Rienk Jan Schurer heeft de avond vastgelegd in een mindmap.

130226 Mevez mindmap presentatie

De mindmap van de avond. Klikken voor de grote uitvoering

Discussieavond met het onderwerp Armoede

February 14th, 2013

Mevez was uitgenodigd om deel te nemen aan een discussieavond over de Armoede in Leeuwarden. Maar het bleek eerder een debat te zijn tussen de verschillende instanties. Jammer. De leden van mevez kijken graag uit naar de volgende discussieavond. Dan komen de mensen in de armoede aan woord. Een kijkje in de ziel.

Op deze avond werd wel het document Armoedemonitor Leeuwarden 2012 uitgedeeld. Helaas was het nergens digitaal te vinden. Daarom een beetje digitale ongehoorzaamheid. Een complete digitale scan van het document ->  Armoedemonitor Leeuwarden 2012

Foto overzicht van de avond.